Izšel je Javni razpis za izbor otrok v programe socialnih kolonij v Celjskem domu v Baški (otok Krk, Hrvaška).

 

Program se bo izvedel v Celjskem domu v Baški (otok Krk, Hrvaška) v času med 30. 6. 2024 in 29. 8. 2024. Čas trajanja posamezne kolonije je 11 dni (10 nočitev).

 

Posamezne zdravstvene kolonije se bodo predvidoma izvajale v naslednjih terminih:

a) 30. 6. – 10. 7. 2024b) 10. 7. – 20. 7. 2024c) 20. 7. – 30. 7. 2024
d) 30. 7. – 9. 8. 2024e) 9. 8. – 19. 8. 2024f) 19. 8. – 29. 8. 2024*

*Termin 19.-29. 8. 2024 bo organiziran takrat, ko bodo, ob zadostnemu številu prijav, zapolnjeni vsi predhodni termini.


V Celjskem domu organiziramo zdravstvena letovanja za otroke iz naslednjih občin:

  • Mestna občine Celje, občine Štore, Vojnik, Dobrna (izpostava ZZZS Celje - 148 otrok),
  • občini Laško, Radeče (izpostava ZZZS Laško - 42 otrok).

POMEMBNO: Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo le tisti otroci in šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji ali so bili pogosteje bolni (dva in več zapisov v medicinski dokumentaciji v času od preteklega razpisa – od 3. 3. 2023 do 5. 4. 2023).

FINANCIRANJE

Cena in financiranje s strani ZZZS in MESTNA OBČINA CELJE

 ZZZS + 100% sofinanciranje MOC ZZZS + 33% sofinanciranje MOC*
Sofinanciranje ZZZS300,20 €300,20 €
Sofinanciranje Mestne občine Celje:218,91 €72,24 €*
Prispevek staršev:
0,00 €
146,67 €*

V Ceno je všteto: bivanje v Celjskem domu, 4 obroki hrane dnevno, malica na povratku domov, prevoz v Baško in nazaj, pedagoško vodenje letovanja, varstvo otrok, športni, animacijski in izobraževalni program, panoramska vožnja z ladjo, uporaba vseh igrišč, športnih rekvizitov in pripomočkov ter materiala za ustvarjalni program.

*Višina delnega sofinanciranja se lahko zaradi prerazporeditve sredstev poveča tudi do 80 % celotnega zneska.


Na razpis se lahko prijavijo otroci oz. učenci, ki:

-        imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje,

-        predložijo zdravnikovo potrdilo o zdravstveni indikaciji,

-        predložijo veljavno odločbo CSD o otroškem dodatku za leto 2024 za določitev višine sofinanciranja,

-        v času prijave na letovanje niso mlajši od 6 let oz. še niso dopolnili 15 let starosti.


Cena in financiranje s strani ZZZS in občin ŠTORE*, VOJNIK IN DOBRNA*

 otroci od 5 do 12 letotroci od 12-15 let
Sofinanciranje ZZZS300,20 €300,20 €
Sofinanciranje matične občine:151,80 €118,80 €
Prispevek staršev:
67,11 €
100,11 €

*informacija za otroke iz Štor in Dobrne bodo na voljo naknadno


Občani Laškega in Radeč se za sofinanciranje obrnete na svojo matično občino:

  • Laško: gospa Jasna Kermelj (03 733 87 20)
  • Radeče: gospa Melita Simončič (03 568 08 00)

Prijavnice so na voljo:

-          pri šolskem dispanzerju zdravstvenega doma (pokličite in se dogovorite za prevzem napotnice).


Rok za oddajo prijavnice z dokazili je 28. 5. 2024 (podaljšan rok za prijave).


Vloge pošljite po pošti na naslov: Celeia d.o.o, PE Celje, Kosovelova ulica 14, 3000 Celje, ali oddajte osebno v poštni nabiralnik pred vhodom stavbe Kosovelova 14, 3000 Celje (prijavnic NE pošiljajte po elektronski pošti).


Občani Laškega in Radeč pošljete vloge na svojo matično občino!


Pred odhodom na letovanje, bo organiziran obvezni skupni sestanek otrok, staršev in spremljevalcev, kjer bodo podana vsa navodila za uspešno izvedbo letovanja otrok.

V skladu s 26. členom Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, mora otrok, ki je napoten na zdravstveno letovanje preko na razpisu izbranega ponudnika zdravstvenih letovanj, opraviti predhodni zdravniški pregled v tednu pred pričetkom letovanja.


Dodatne informacije: Celeia d.o.o. PE Celje; tel.: 03 49 25 886, e-mail: info@celeia.si


Dokumenti

Prijavnica za zdravstveno letovanje Celje 210.8KB
Prijavnica za zdravstveno letovanje Štore, Vojnik, Dobrna, Laško, Radeče 206.4KB
Prijavnica za zdravstveno letovanje Slovenske Konjice, ZreČe, Vitanje 206.4KB
Pravila letovanja v Celjskem domu 157.0KB