KLUB VZGOJITELJEV


'Klub vzgojiteljev' v Celjskem domu je neformalno združenje sedanjih in nekdanjih vzgojiteljev ter vseh, ki si želijo biti del ekipe na letovanjih v Celjskem domu v Baški.


Člani kluba sodelujejo kot vzgojitelji in športni animatorji na letovanjih, v organizaciji družbe Celeia d.o.o. PE Celje in Mestne občine Celje, ki že od leta 1959 organizirata letovanja za socialno ogrožene otroke in otroke z zdravstvenimi težavami.


Osnovna naloga kluba je, da svoje člane najustrezneje pripravi na kvalitetno in samostojno delo z otroki na letovanju.


Pogoji izbora za delo vzgojitelja-animatorja v počitniških kolonijah:

 • starost nad 18 let (priporočljivo nad 21 let);
 • udeleževanje izobraževanj, ki jih organizira Celeia d.o.o. PE Celje;
 • priprava in izvedba programa dela na letovanju;
 • udeležba na internem izobraževanju prve pomoči, ki ga organizira Celeia d.o.o. PE Celje;
 • udeležba na skupnih srečanjih s pedagoškimi vodji;
 • udeležba na roditeljskem sestanku izmene.


Prednost pri izboru vzgojiteljev–animatorjev so:

 • dobre izkušnje Celeie d.o.o. PE Celje z delom vzgojitelja-animatorja v preteklih sezonah;
 • strokovne kvalifikacije letovanja (študij ali izobrazba pedagoške smeri, vaditelj/učitelj plavanja, reševalec iz vode);
 • redna udeležba na vseh usposabljanjih, srečanjih, predavanjih in delavnicah Celeia d.o.o. PE Celje;
 • priporočila in reference sorodnih organizacij;
 • ostalo.

Kaj nudimo:
 • 10-dnevno izkušnjo za vse, ki želijo preizkusiti svoje pedagoške in organizacijske sposobnosti;
 • referenco za študij in možnost priznanja 80 praktičnih ur za opravljanje pedagoške prakse;
 • simbolično nagrado oz. plačilo 200,00 EUR (neto) oz. 323,00 EUR (bruto na izdanem računu).


Prijavnice in koristni dokumenti


Prijavnica za vzgojitelje 2024 127.2KB
Kodeks etičnih načel vzgojiteljev 411.4KB
Program 10-dnevnih letovanj 556.0KB
Pravila letovanja v Celjskem domu 157.0KB