Izšel je Javni razpis za izbor otrok v programe socialnih kolonij v Celjskem domu v Baški (otok Krk, Hrvaška).

 

Program se bo izvedel v Celjskem domu v Baški (otok Krk, Hrvaška) v času med 30. junijem 2023 in 29. avgustom 2023. Čas trajanja posamezne kolonije je 11 dni (10 nočitev).

 

Posamezne socialne kolonije se bodo predvidoma izvajale v naslednjih terminih:

a) 30. 6. – 10. 7. 2023b) 10. 7. – 20. 7. 2023 c) 20. 7. – 30. 7. 2023
d) 30. 7. – 9. 8. 2023e) 9. 8. – 19. 8. 2023f) 19. 8. – 29. 8. 2023*

*Termin 19.-29. 8. 2023 bo organiziran takrat, ko bodo, ob zadostnemu številu prijav, zapolnjeni vsi predhodni termini.


Financiranje s strani Mestne občine Celje

 100% sofinanciranje MOC 33% sofinanciranje MOC*

Sofinanciranje Mestne občine Celje:

517,81 €

170,88 €*
Prispevek staršev:
0,00 €
346,93 €*

V Ceno je všteto: bivanje v Celjskem domu, 4 obroki hrane dnevno, malica na povratku domov, prevoz v Baško in nazaj, pedagoško vodenje letovanja, varstvo otrok, športni, animacijski in izobraževalni program, panoramska vožnja z ladjo, uporaba vseh igrišč, športnih rekvizitov in pripomočkov ter materiala za ustvarjalni program.
*Višina delnega sofinanciranja se lahko tudi poveča (v letu 2022 je bila do 100 % tudi za tiste, ki niso izpolnjevali vseh pogojev).

Na letovanje se lahko prijavijo otroci oz. učenci, ki:

-        imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje,

-        predložijo veljavno odločbo CSD o otroškem dodatku za leto 2023 za določitev višine sofinanciranja.


Prijavnice so na voljo:

-          pri svetovalni službi matične osnovne šole,

-          na spletni strani družbe Celeia d.o.o. (glej spodaj).


Rok za oddajo prijavnice z dokazili je 19. 5. 2023.


Vloge pošljite po pošti na naslov: Celeia d.o.o, PE Celje, Kosovelova ulica 14, 3000 Celje, ali oddajte osebno v poštni nabiralnik pred vhodom stavbe Kosovelova 14, 3000 Celje.

 

Pred odhodom na letovanje, bo organiziran obvezni skupni sestanek otrok, staršev in spremljevalcev, kjer bodo podana vsa navodila za uspešno izvedbo letovanja otrok.


Dodatne informacije: Celeia d.o.o. PE Celje; tel.: 03 49 25 886, e-mail: info@celeia.si


Prijavnice

Prijavnica za socialno letovanje Celje 177.2KB
Prijavnica za samoplačniško letovanje 170.1KB
Pravila 10-dnevnih letovanj 402.1KB